YTONG ENERGO PP4/0,6

YTONG ENERGO PP4/0,6

Bloczki ( gazobeton , beton komórkowy ) Ytong PP4/0,6 przeznaczone są do budowy ścian o wysokiej akumulacyjności termicznej.

Gazobeton Ytong PP4/0,6 dostępny jest w wymiarach: 24, 30, 36,5cm.

Elementy budowlane z betonu komórkowego Ytong PP4/0,6, dzięki dokładnym wymiarom i odpowiedniemu kształtowi muruje się cienką spoiną bez wypełniania spoin pionowych. Powierzchnie czołowe bloczków profilowane są w pióra i wpusty oraz uchwyty montażowe, dzięki czemu mamy ułatwiony montaż.